Bez kategorii

Archiwum kategorii

Świąteczne spotkania w Browarze Grodzkim

Przyjęcia świąteczne dla pracowników, wigilie pracownicze oraz spotkania noworoczne to zwyczaje praktykowane coraz chętniej zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Ważne miejsce! Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na zorganizowanie świątecznego spotkania poza siedziba firmy. To dobry moment na podsumowanie roku, wyciągnięcie wniosków ale także docenienie ...
Czytaj więcej

Szkolenia, spotkania integracyjne w Lublinie

Stawiając na rozwój firmy musimy pamiętać o tym, że jej trzon stanowią pracownicy. Szkolenia w Lublinie cieszą się stale rosnącą popularnością, zwłaszcza gdy są organizowane w atrakcyjnych miejscach. Szkolenia, które organizują pracodawcy do niedawna kojarzyły się z przymusowym przesiadywaniem w mało atrakcyjnych salach biurowych oraz kilkugodzinnymi wykładami. Oprócz doświadczonych, potrafiących przekazać ...
Czytaj więcej

Uroczysty obiad weselny w Browarze Grodzkim

Przyjęcie weselne czy wesele? Jeżeli  ni­gdy nie ma­rzy­li­ście o hucz­nym we­se­lu, za­ba­wach do ra­na i mie­sią­cach przy­go­to­wań, to przy­ję­cie za­miast we­se­la jest ide­al­nym roz­wią­za­niem. Z po­wo­dze­niem za­stą­pi wiel­ką im­pre­zę i bę­dzie oka­zją, aby spo­tkać się i po­roz­ma­wiać z naj­bliż­szy­mi oso­ba­mi. Przy­ję­cie za­miast we­se­la spraw­dzi się nie tyl­ko po ślu­bie cy­wil­nym, ale tak­że w wie­lu ...
Czytaj więcej

Spotkania po latach w Browarze Grodzkim

Chociaż szkoła nie oznaczała zupełnie beztroskich czasów, to do dawnych przyjaźni z lat młodości i kolegów z ław szkolnych pewnie nie raz potrafiliśmy już zatęsknić. Bez względu na to, czy od czasu ukończenia szkoły średniej czy ukończenia studiów minęło kilka czy kilkanaście lat. Nic więc dziwnego, że wciąż dużą popularnością cieszy się organizacja spotkań klasowych. ...
Czytaj więcej
Call Now Button