Stawiając na rozwój firmy musimy pamiętać o tym, że jej trzon stanowią pracownicy. Szkolenia w Lublinie cieszą się stale rosnącą popularnością, zwłaszcza gdy są organizowane w atrakcyjnych miejscach.

Szkolenia, które organizują pracodawcy do niedawna kojarzyły się z przymusowym przesiadywaniem w mało atrakcyjnych salach biurowych oraz kilkugodzinnymi wykładami. Oprócz doświadczonych, potrafiących przekazać wiedzę trenerów przedsiębiorcy stawiają także na szkolenia poza siedzibą firmy. Okazuje się, że miejsce szkolenia ma tak samo ważne znaczenie, jak wiedza merytoryczna, którą trzeba przekazać zainteresowanym.

Jakie są korzyści wynikające ze szkoleń organizowanych poza firmą?

Lepsze przyswajanie wiedzy

Biuro, w którym pracownicy spędzają czterdzieści godzin  tygodniowo nie jest dobrym miejscem do organizowania szkolenia. Im bardziej atrakcyjne miejsce, tym szkolenie będzie bardziej efektywne.

Integracja zespołu

Integracja w firmie jest elementem tzw. strategii team buildingu. Pozwala kreować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, a także na linii pracownicy-pracodawca. Stanowi również atrakcyjne urozmaicenie pracy biurowej i sprzyja tworzeniu zwyczaju wzajemnej pomocy i motywacji. Spotkania w ramach integracji niwelują również napięcia, które mogą pojawić się pomiędzy pracownikami w sytuacjach stresowych, oraz uczą efektywniejszej komunikacji, co ma realny wpływ na zwiększenie wydajności całej grupy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą konferencyjną na szkolenia w Lublinie.