‘przyjęcie weselne lublin’

Archiwum tagu

Uroczysty obiad weselny w Browarze Grodzkim

Przyjęcie weselne czy wesele? Jeżeli  ni­gdy nie ma­rzy­li­ście o hucz­nym we­se­lu, za­ba­wach do ra­na i mie­sią­cach przy­go­to­wań, to przy­ję­cie za­miast we­se­la jest ide­al­nym roz­wią­za­niem. Z po­wo­dze­niem za­stą­pi wiel­ką im­pre­zę i bę­dzie oka­zją, aby spo­tkać się i po­roz­ma­wiać z naj­bliż­szy­mi oso­ba­mi. Przy­ję­cie za­miast we­se­la spraw­dzi się nie tyl­ko po ślu­bie cy­wil­nym, ale tak­że w wie­lu ...
Czytaj więcej

Obiad zamiast wesela?

  Praktyczne wskazówki organizacyjne od Browaru Grodzkiego. Wybierz restaurację, która dysponuje oddzielną, zamykaną salą. Jeśli wybierasz obiad zamiast wesela to postaw na smaczne menu. Gdy nie ma tańców, wodzireja i innych atrakcji to ważne aby dania robiły wrażenie smakowe. Czasami warto zrezygnować z ulubionego schabowego na rzecz kaczego udka. Pomyśl nad ewentualnymi ...
Czytaj więcej
Call Now Button